Wat met vaccinaties?

Vandaag hebben wij nog geen concrete informatie over hoe de vaccinatie zal verlopen en vanaf wanneer vaccins beschikbaar zullen zijn. Uit de huidige gegevens van farmabedrijven vermoedt men dat nog zeker tot eind februari alle beschikbare vaccins nodig zullen zijn voor woonzorgcentra.

Pas daarna zal men beginnen met de vaccinatie van andere mensen, concreet gaat het om 65 plussers, alsook mensen van middelbare leeftijd met gezondheidsproblemen en mensen met essentiële functies. Daarna volgt de algemene bevolking.

Vanuit de huisartsenkring staan wij klaar om de maximale ondersteuning te geven van zodra daar vraag naar is. op deze site zul je vanaf dan ook info vinden over het concrete verloop van de vaccinaties.

Wie nog vragen heeft kan op de volgende site terecht: 

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?

Klik hier
Deze website kwam tot stand met de medewerking van